اینفو گرافیک عنوانی است که بین سایت های آموزشی و تبلیغاتی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد . به طور کلی اینوگرافیک طرح یا تصویریست که با استفاده از اشکال ، رنگ و متن می تواند جایگزین نوشته شده و اگر به صورت اصولی طراحی شده باشد می تواند پیام را به شیوه‌ای سریع و قابل‌فهم به مخاطب منتقل کند . طراحی اینفوگرافیک نیاز به تخصص دارد و هر کاربری بدون داشتن اطلاعات پایه نمی تواند اینکار را انجام بدهد . اما روشهایی وجود دارد که به شما کمک می کند در صورتیکه اطلاعات لازم را ندارید بتوانید یک اینفو گرافیک استاندارد طراحی کنید .  

عضو شو خوب نبود بیا بیرون !!!