• جلوگیری از عضویت و دعوت ناخواسته به گروه های تلگرامی

    آیا از اینکه دوستان و آشنایان بدون اجازه شما را به گروه های تلگرامی دعوت می کنند کلافه شده اید؟ برای بنده هم بارها پیش آمده که بدون هماهنگی من را در گروه یا کانالی که اصلا به محتوای آن علاقه ای ندارم عضو می کنند . خوشبختانه در تلگرام قابلیتی برای رفع این مورد وجود دارد که در ادامه توضیح میدهم .

عضو شو خوب نبود بیا بیرون !!!