• غیرفعال کردن نمایش آخرین زمان آنلاین بودن در اینستاگرام

    شاید از این که افراد دیگر به وضعیت آنلاین بودن شما در اینستاگرام دسترسی داشته باشند، رضایت نداشته نباشید و در واقع نخواهید شخصی از آن مطلع گردد . احتمالا شما با عبارت Last Seen… در اپلیکیشن تلگرام آشنا هستین، قابلیتی که به شما این اجازه را میدهد که زمان آنلاین بودن خود را از دیگران پنهان کنید. این قابلیت در اینستاگرام هم وجود دارد . 

عضو شو خوب نبود بیا بیرون !!!