فروش آنلاین باتری نوت بوک لپ تاپ دل / ایسوس / ایسر / باطری اچ پی

باتری نوت بوک دل / باتری نوت بوک سونی / باتری نوت بوک توشیبا

باتری نوت بوک  

180 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
جدید
مدل:GL12901037وزن:208.00grچهار سلولیظرفیت : 2200~2600 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 14.8 ولت
2,320,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907117شش سلولیظرفیت:4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:10.8~11.1 ولتوزن:319.00grابعاد کالا:15.00cm X 7.50cm X 2.00cm
1,840,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907060وزن:301.00grشش سلولیظرفیت : 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 10.8_11.1 ولت
2,470,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905046وزن:164.00gr3 سلولیولتاژ خروجی :10.8 تا 11.1ظرفیت 2200 میلی آمپر ساعت
1,770,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905047وزن:307.00grشش سلولیظرفیت : 4400 - 5200 میلی آمپر ساعت
1,890,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901053وزن:305.00grابعاد کالا:21.00cm X 5.50cm X 2.00cm
2,130,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12902062وزن:307.00grشش سلولیظرفیت : 5200~4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 10.8 ولت
1,800,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907127ظرفیت:4900 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:7.4 ولتوزن:160.00grابعاد کالا:17.00cm X 7.50cm X 1.00cm
2,960,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12911020وزن:245.00grشش سلولیولتاژ خروجی : 10.8ظرفیت : 5200 میلی آمپر ساعت
3,210,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907033وزن:307.00grشش سلولیظرفیت : 4400~5200 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 11.1~10.8 ولت
2,070,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907101وزن:299.00grابعاد کالا:20.50cm X 6.00cm X 2.00cmظرفیت:5200~4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1~10.8 ولت
2,190,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907107شش سلولیظرفیت:4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1 ولتوزن:301.00grابعاد کالا:12.00cm X 7.00cm X 2.00cm
2,140,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907053شش سلولیظرفیت:4400~5200 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:10.8~11.1 ولتوزن:306.00grابعاد کالا:12.00cm X 8.50cm X 2.50cm
1,790,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907052شش سلولیظرفیت:4400~5200 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1~10.8 ولتوزن:334.00grابعاد کالا:27.50cm X 5.00cm X 2.00cm
2,160,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907054شش سلولیظرفیت:4400~5200 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1~10.8 ولتوزن:317.00grابعاد کالا:27.00cm X 3.00cm X 2.00cm
2,150,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907056وزن:306.00grشش سلولیظرفیت 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 10.8 تا 11.1
2,490,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907109وزن:301.00grشش سلولیولتاژ خروجی : 10.8 تا 11.1ظرفیت 4400 میلی آمپر ساعت
1,960,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907013وزن:302.00grشش سلولیولتاژ خروجی : 10.8  تا 11.1ظرفیت : 4400 تا 5200
1,820,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907059شش سلولیظرفیت:5200~4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:10.8 ولتوزن:342.00grابعاد کالا:27.00cm X 5.00cm X 1.50cm
1,750,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12907058وزن:309.00grشش سلولیولتاژ خروجی : 10.8 تا 11.1ظرفیت : 4400 تا 5200 میلی آمپر ساعت
1,920,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905043شش سلولیظرفیت:4400~5200 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1 ولتوزن:310.00grابعاد کالا:20.00cm X 4.50cm X 2.50cm
1,830,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905031وزن:315.00grابعاد کالا:20.50cm X 5.50cm X 3.00cmظرفیت:4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:10.8 ولت
3,160,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905055وزن:299.00grشش سلولیظرفیت : 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 11.1 ولت
1,770,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905054وزن:206.00gr4 سلولیظرفیت : 2200 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 14.8 ولت
2,180,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905034وزن:483.00gr9 سلولیظرفیت : 6600 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 10.8 ولت
2,130,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905039وزن:313.00grشش سلولیظرفیت : 49 وات ساعتولتاژ خروجی : 11.1 ولت
1,790,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905056وزن:468.00gr9 سلولیظرفیت : 6600 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 10.8~11.1 ولت
2,010,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905016وزن:304.00grشش سلولیظرفیت : 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 11.1 ولت
2,010,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905013وزن:305.00grشش سلولیولتاژ خروجی : 10.8 - 11.1ظرفیت :  4400
2,010,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905050شش سلولیظرفیت:4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:10.8~11.1 ولتوزن:301.00grابعاد کالا:20.50cm X 5.50cm X 3.00cm
2,010,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905028وزن:325.00grشش سلولیظرفیت : 4400~5200 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 10.8~11.1 ولت
1,770,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901064وزن:333.00grشش سلولیظرفیت : 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 11.1~10.8 ولت
2,090,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901041وزن:308.00grشش سلولیظرفیت : 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 10.8 ولت
2,010,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901078وزن:319.00grابعاد کالا:21.00cm X 7.50cm X 2.00cmظرفیت:4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1 ولت
2,240,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901028نه سلولیظرفیت:6600 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1 ولتوزن:438.00grابعاد کالا:22.00cm X 7.00cm X 1.50cm
2,040,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901029وزن:295.00grشش سلولیظرفیت : 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی 11.1 ولت
1,800,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901043وزن:306.00grابعاد کالا : 21.50cm X 6.00cm X 2.50cmشش سلولیظرفیت : 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 11.1~10.8 ولت
2,100,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12905013وزن:305.00grشش سلولیظرفیت 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی 11.1
1,920,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901073وزن:304.00grشش سلولیولتاژ خروجی : 10.8 تا 11.1ظرفیت : 4400 میلی آمپر
2,280,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901025وزن:300.00grشش سلولیظرفیت 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی 10.8 تا 11.1
2,060,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901040شش سلولیظرفیت:4400~5200 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1 ولتوزن:317.00grابعاد کالا:27.00cm X 5.50cm X 2.00cm
2,620,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901071شش سلولیظرفیت:4400~5200 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1 ولتوزن:305.00grابعاد کالا:21.00cm X 5.00cm X 2.00cm
2,640,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901050شش سلولیظرفیت:4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1~10.8 ولتوزن:313.00grابعاد کالا:21.00cm X 4.00cm X 2.00cm
2,040,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901066وزن:309.00grشش سلولیظرفیت : 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 11.1~10.8 ولت
2,040,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901079وزن:460.00gr9 سلولیظرفیت : 6600 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 11.1 ولت
2,330,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901001وزن:318.00grشش سلولیظرفیت 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 11.1
2,880,000 ریال
موجود
جدید
مدل: GL12901032 وزن: 327.00grشش سلولیولتاژ خروجی : از 10.8 تا 11.1ظرفیتا : 4400 تا 5200
2,010,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901024شش سلولیظرفیت:4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1~10.8 ولتوزن:298.00grابعاد کالا:21.00cm X 5.00cm X 2.00cm
1,920,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901095شش سلولیظرفیت:4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1 ولتوزن:304.00grابعاد کالا:20.50cm X 5.00cm X 2.00cm
1,790,000 ریال
موجود
جدید
مدل : GL12901038وزن : 311.00grابعاد کالا : 25.50cm X 5.00cm X 2.00cmشش سلولیظرفیت : 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 11.1~10.8 ولت
1,790,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901080وزن:309.00grشش سلولیظرفیت:4400~5200 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی:11.1~10.8 ولتابعاد کالا:21.00cm X 5.50cm X 2.00cm
1,790,000 ریال
موجود
جدید
مدل:GL12901021وزن:312.00grشش سلولیظرفیت : 4400 میلی آمپر ساعتولتاژ خروجی : 11.1~10.8 ولت
2,130,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 52 از 180 مورد