دی وی آر توربو اچ دی Turbo HD DVR - قیمت فروش DVR

دی وی آر توربو اچ دی Turbo HD DVR  

17 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7204HGHI-E1 هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7204HGHI-E1 Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو ها به صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/IPپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگضبط غیر لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @720Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت انتقال...
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7208HGHI-E1 هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7208HGHI-E1Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو ها به صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/IPپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگضبط غیر لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @720Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت انتقال...
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7204HQHI-SH هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7204HQHI-SHTurbo HD DVR فشرده سازی ویدئو به دو صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/IPپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگضبط لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @1080Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت انتقال به...
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7204HGHI-SH هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7204HGHI-SHTurbo HD DVR فشرده سازی ویدئو ها به صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های IP/analog/HD-TVIپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و analogقابلیت ضبط لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @720Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت...
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7208HGHI-SH هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7208HGHI-SHTurbo HD DVR فشرده سازی ویدئو ها به صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های IP/analog/HD-TVIپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و analogقابلیت ضبط لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @720Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت...
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7204HGHI-F1 هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7204HGHI-F1Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو ها به صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/AHDپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگضبط غیر لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @720Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت انتقال...
4,140,000 ریال
ناموجود
ناموجود
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7208HGHI-F1 هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7208HGHI-F1Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو ها به صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/AHDپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگضبط غیر لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @720Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت انتقال...
6,625,000 ریال
ناموجود
ناموجود
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7208HGHI-F2 هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7208HGHI-F2Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو ها به صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/AHDپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگضبط غیر لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @720Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت انتقال...
8,860,000 ریال
ناموجود
ناموجود
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7216HGHI-F2 هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7216HGHI-F2Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو ها به صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/IPپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگضبط غیر لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @720Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت انتقال...
12,520,000 ریال
ناموجود
ناموجود
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7204HQHI-F1/N هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7204HQHI-F1/N Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو به دو صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/IPپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگضبط لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @1080Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت انتقال...
5,075,000 ریال
ناموجود
ناموجود
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7208HQHI-F1/N هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7208HQHI-F1/N Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو به دو صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/IPپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگضبط لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @1080Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت انتقال...
7,860,000 ریال
ناموجود
ناموجود
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7208HQHI-F2/N هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7208HQHI-F2/N Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو به دو صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/IPپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگضبط لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @1080Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت انتقال...
7,910,000 ریال
ناموجود
ناموجود
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7216HQHI-F2/N هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7216HQHI-F2/N Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو به دو صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/IPپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگضبط لحظه ای با رزولوشن تمام کاناله @1080Pخروجی HDMI و VGA با حداکثر رزولوشن 1920x1080Pقابلیت انتقال...
13,215,000 ریال
ناموجود
ناموجود
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7204HUHI-F1/N هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7204HUHI-F1/N Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو ها به صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/AHDپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگپشتیبانی از فضای ذخیره ابری (One Drive, Google Drive or Drop Box)خروجی HDMI و VGA با حداکثر...
7,540,000 ریال
ناموجود
ناموجود
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7208HUHI-F1/N هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7208HUHI-F1/N Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو ها به صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/AHDپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگپشتیبانی از فضای ذخیره ابری (One Drive, Google Drive or Drop Box)خروجی HDMI و VGA با حداکثر...
9,765,000 ریال
ناموجود
ناموجود
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7208HUHI-F2/N هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7208HUHI-F2/N Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو ها به صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/AHDپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگپشتیبانی از فضای ذخیره ابری (One Drive, Google Drive or Drop Box)خروجی HDMI و VGA با حداکثر...
10,920,000 ریال
ناموجود
ناموجود
خرید محصول
0 دیدگاه
دی وی آر توربو اچ دی DS-7216HUHI-F2/N هایک ویژن Digital Video Recorder DS-7216HUHI-F2/N Turbo HD DVR فشرده سازی ویدئو ها به صورت H.264 و Dual-streamپشتیبانی هیبریدی سه گانه از دوربین های HD-TVI/analog/AHDپشتیبانی از دسترسی تطبیقی به دوربین های HD-TVI و آنالوگپشتیبانی از فضای ذخیره ابری (One Drive, Google Drive or Drop Box)خروجی HDMI و VGA با حداکثر...
خرید محصول
نمایش 1 - 17 از 17 مورد