پرداخت با مبلغ دلخواه

در صورتیکه قصد دارید بدون خرید محصول یا پرداخت وجه خدمات مبلغی را واریز کنید از این فرم استفاده نمائید . 

شماره تماس :

88941375 - 88921383
88926825 - 88926752

مبلغ (ریال):*

نام و نام خانوادگی:*

لطفا بنویسید بابت چه خدمات یا محصولی این مبلغ را واریز می کنید :*

شماره همراه :*