پرداخت با مبلغ دلخواه

برای استفاده از روش پرداخت با مبلغ دلخواه "حتما" باید ثبت نام کنید
مبلغ دلخواه خودتان را وارد کرده و تایید کنید
لطفا در قسمت مربوطه حتما تایپ کنید مبلغ بابت چه فاکتور یا خدماتی می باشد .