• برند : HPA – اچ پی آسیا
  تعداد یونیت : 12U .
  نوع استقرار : ایستاده
  سایز عمق × عرض (میلیمتر) : 600×575 ارتفاع : 585 میلی متر
  پاور 2 پورتی/3 پورتی کلیددار مجهز به سیستم ارت
  دارای 4 عدد چرخ قفل دار دوبل جهت جابجایی و چرخش
  دارای نشانگر ارتفاع جهت نصب آسان تجهیزات بر روی آداپتوراها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  20,110,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • استاندارد : 19 اینچ
  ارتفاع رک : 950 میلیمتر
  تعداد یونیت : 17
  عرض رک : 600 میلیمتر
  عمق رک : 1000 میلیمتر
  قفل درب جلو : چرخشی سوییچی

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.

  مشاهده و اسمبل سیستم
  54,860,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • استاندارد : 19 اینچ
  ارتفاع رک : 950 میلیمتر
  تعداد یونیت : 17
  عرض رک : 600 میلیمتر
  عمق رک : 800 میلیمتر
  قفل درب جلو : چرخشی سوییچی

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  49,390,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • استاندارد : 19 اینچ
  ارتفاع رک : 950 میلیمتر
  تعداد یونیت : 17
  عرض رک : 600 میلیمتر
  عمق رک : 600 میلیمتر
  قفل درب جلو : چرخشی سوییچی

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  44,680,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت رک - یونیت ۲۲
  حالت رک ایستاده
  استاندارد رک ۱۹ اینچ
  عرض - میلی متر ۶۰۰
  عمق - میلی متر ۱۰۰۰
  ارتفاع - میلی متر ۱۱۷۰
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  60,570,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت رک - یونیت ۲۲
  حالت رک ایستاده
  استاندارد رک ۱۹ اینچ
  عرض - میلی متر ۶۰۰
  عمق - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر ۱۱۷۰
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  49,530,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت رک - یونیت ۲۲
  حالت رک ایستاده
  استاندارد رک ۱۹ اینچ
  عرض - میلی متر ۶۰۰
  عمق - میلی متر 800
  ارتفاع - میلی متر ۱۱۷۰
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  54,600,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت رک - یونیت 27
  حالت رک ایستاده
  عمق - میلی متر 1000
  ارتفاع - میلی متر 1170
  عرض - میلی متر 600
  فن - تعداد ندارد
  تعداد چرخ ۴ عدد
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  67,400,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت رک - یونیت 27
  حالت رک ایستاده
  عمق - میلی متر 800
  ارتفاع - میلی متر 1170
  عرض - میلی متر 600
  فن - تعداد ندارد
  تعداد چرخ ۴ عدد
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  59,320,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت رک - یونیت 27
  حالت رک ایستاده
  عمق - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1170
  عرض - میلی متر 600
  فن - تعداد ندارد
  تعداد چرخ ۴ عدد
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  54,490,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت رک - یونیت ۳۷
  حالت رک ایستاده
  عرض - میلی متر 600
  عمق - میلی متر 1000
  فن - تعداد ندارد
  برند HPA
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  تعداد چرخ ۴ عدد
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  77,190,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (3 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت رک - یونیت ۳۷
  حالت رک ایستاده
  عرض - میلی متر 800
  عمق - میلی متر 1000
  فن - تعداد ندارد
  برند HPA
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  تعداد چرخ ۴ عدد
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  69,870,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت رک - یونیت ۳۷
  حالت رک ایستاده
  عرض - میلی متر 600
  عمق - میلی متر 1000
  فن - تعداد ندارد
  برند HPA
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  تعداد چرخ ۴ عدد
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  64,790,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • عمق - میلی متر ۱۰۰۰
  عرض - میلی متر ۶۰۰
  ارتفاع - میلی متر ۲۰۶۰
  فن - تعداد ندارد
  تعداد چرخ ۴ عدد
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  83,150,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • عمق - میلی متر ۱۰۰۰
  عرض - میلی متر 8۰۰
  ارتفاع - میلی متر ۲۰۶۰
  فن - تعداد ندارد
  تعداد چرخ ۴ عدد
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  74,840,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • عمق - میلی متر ۱۰۰۰
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر ۲۰۶۰
  فن - تعداد ندارد
  تعداد چرخ ۴ عدد
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  68,750,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت رک - یونیت ۹
  عمق - میلی متر ۴۵۰
  عرض - میلی متر ۵۴۰
  ارتفاع - میلی متر ۴۵۲
  حالت رک دیواری
  فن - تعداد ندارد
  رنگ بندی مشکی
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  12,170,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک دیواری
  ظرفیت رک - یونیت ۶
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها
  برند HPA
  رنگ بندی مشکی

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  10,680,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک دیواری
  ظرفیت رک - یونیت ۶
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها
  برند HPA
  رنگ بندی مشکی

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  12,050,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • شرکت سازنده : اچ پی آسیا-HPAsia
  نوع رک : دیواری
  یونیت : 4 یونیت
  عمق رک : 45سانتیمتر
  رنگ : مشکی
  عرض رک : 60سانتیمتر
  درب رک : شیشه ای
  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  8,690,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • رنگ بندی مشکی
  حالت رک دیواری
  ظرفیت رک - یونیت ۱۲
  استاندارد رک ۱۹ اینچ
  عرض - میلی متر ۵۴۰
  عمق - میلی متر ۶۰۰
  ارتفاع - میلی متر ۵۸۵
  فن - تعداد ندارد
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  8,600,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • رنگ بندی مشکی
  حالت رک دیواری
  ظرفیت رک - یونیت ۱۲
  استاندارد رک ۱۹ اینچ
  عرض - میلی متر ۵۴۰
  عمق - میلی متر ۶۰۰
  ارتفاع - میلی متر ۵۸۵
  فن - تعداد ندارد
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  15,520,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت رک - یونیت ۹
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر ۵۴۰
  ارتفاع - میلی متر ۴۵۲
  حالت رک دیواری
  فن - تعداد ندارد
  رنگ بندی مشکی
  درب جلو فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوئیچی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  13,650,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک دیواری
  ظرفیت رک - یونیت 6
  عمق - میلی متر 450
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 350
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  2 عدد پنل بازشو قفب سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  10,630,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک دیواری
  ظرفیت رک - یونیت 4
  عمق - میلی متر 340
  عرض - میلی متر 350
  ارتفاع - میلی متر 250
  درب سوییچ دار - درب مشبک 
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  3,740,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک دیواری
  ظرفیت رک - یونیت 12
  عمق - میلی متر 450
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 610
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  2 عدد پنل بازشو قفب سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  21,250,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک دیواری
  ظرفیت رک - یونیت 7
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 400
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  2 عدد پنل بازشو قفب سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  12,240,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ارتفاع : 42 یونیت
  عمق : 80 سانتی متر
  عرض : 60 سانتی متر
  ارتفاع کل : 204 سانتی متر
  تعداد آداپتور : 4 عدد قابل تنظیم
  نوع درب : شیشه ای فریم دار
  تعداد پنل : 3 عدد بازشو در پشت و طرفین
  رنگ : الکترو استاتیک پودری
  نوع شیشه : سکوریت حرارت دیده نشکن
  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  80,960,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 42
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 2040
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  73,370,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 42
  عمق - میلی متر 1000
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 2040
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  88,550,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 37
  عمق - میلی متر 800
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1560
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  74,890,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 32
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1560
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  63,760,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 32
  عمق - میلی متر 800
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1560
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  69,830,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 37
  عمق - میلی متر 1000
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1560
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  82,980,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 37
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1560
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  69,830,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک دیواری
  ظرفیت رک - یونیت 7
  عمق - میلی متر 450
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 400
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  2 عدد پنل بازشو قفب سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  11,130,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 32
  عمق - میلی متر 1000
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1560
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  77,920,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 27
  عمق - میلی متر 800
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1320
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  63,760,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 27
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1320
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  59,710,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 27
  عمق - میلی متر 1000
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1320
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  72,360,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 18
  عمق - میلی متر 800
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 950
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  53,130,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 22
  عمق - میلی متر 1000
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1150
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  64,560,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 22
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1150
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  53,130,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 22
  عمق - میلی متر 800
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1150
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  58,700,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 18
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 950
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  48,070,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 18
  عمق - میلی متر 1000
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 950
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  58,700,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 16
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 900
  درب فریم دار شیشه ای 
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  31,880,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 9
  عمق - میلی متر 450
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 450
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  درب فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوییچی
  2 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  12,240,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 9
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 450
  طراحی متفاوت و مقاوم 
  شیشه سکورت حرارت دیده نشکن
  رنگ بندی الکترو استاتیک پودری , مشکی
  درب فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوییچی
  2 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  14,170,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک دیواری
  ظرفیت رک - یونیت 9
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر 560
  ارتفاع - میلی متر 470
  پنل بازشو 
  دارای یک فن 
  رنگبندی مشکی
  پاور و یک جفت آداپتور عمودی 
  درب جلو فریم دار پلکسی با قفل سوییچی چرخشی 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  20,900,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 42
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 2040
  دارای یک عدد فن 
  دارای محفظه فیلتر کف
  درب جلو فریم دار شیشه ای دارای قفل با ضامن چرخشی
  قابلیت نصب کلیه تجهیزات داخلی و سینی ها به صورت آسان به وسیله پیچ های استاندارد 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  98,150,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 32
  عمق - میلی متر 800
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1615
  رنگ بندی مشکی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت تکی 
  درب فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوییچی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  65,030,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 32
  عمق - میلی متر 600
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1610
  رنگ بندی مشکی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی 
  درب فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوییچی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  59,570,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • حالت رک ایستاده
  ظرفیت رک - یونیت 32
  عمق - میلی متر 1000
  عرض - میلی متر 600
  ارتفاع - میلی متر 1616
  رنگ بندی مشکی
  درب عقب فلزی قفل دار به صورت کلیدی 
  درب فریم دار شیشه ای به همراه قفل سوییچی
  درب های جانبی به صورت ضامن دار و بازشو با فشار ضامن ها 

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  72,480,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • نوع رک:دیواری
  عمق رک:50D
  تعداد یونیت:4 یونیت

  مشاهده و اسمبل سیستم
  9,460,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • نوع رک:دیواری
  عمق رک:45D
  تعداد یونیت:7 یونیت

  مشاهده و اسمبل سیستم
  11,660,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • ابعاد 35 * 60 سانتی متر
  دارای 6 یونیت
  درب شیشه ای
  دارای 1 عدد پاور 5 پورت
  دارای فن 1 عدد 220 ولت
  دارای 1 عدد سینی ثابت

  مشاهده و اسمبل سیستم
  9,430,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • دارای 9 یونیت
  درب شیشه ای
  دارای 1 عدد سینی ثابت
  دارای 1 عدد پاور 5 پورت
  دارای فن 1 عدد 220 ولت

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  14,620,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • درب شیشه ای
  دارای 9 یونیت
  دارای 1 عدد سینی ثابت
  دارای 1 عدد پاور 5 پورت
  دارای فن 1 عدد 220 ولت

  نکته مهم : رک های دیواری شامل ارسال رایگان نمی شود و هزینه در مقصد بر عهده مشتری می باشد.
  نکته دوم : رک های ایستاده که از کارخانه برای مشتری ارسال می شود ، برای تهران ارسال رایگان ، برای شهرستان تا باربری رایگان بوده و از باربری شهر مقصد تا آدرس خریداری برا عهده سفارش دهنده می باشد .

  مشاهده و اسمبل سیستم
  12,750,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته

پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید: