لیست محصولات این تولید کننده AMD

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • سازنده:AMDسری پردازنده: Ryzen7 3700Xپردازنده گرافیکی: نداردتعداد هسته و رشته : 8 هسته‌ و 16 رشتهسوکت:AMD AM4 (سفارش این محصول تنها با خرید مادربرهای ایسوس امکان پذیر است و در صورت عدم خرید سفارش شما لغو خواهد شد)

  92,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سازنده:AMDسری پردازنده: Ryzen7 3800XTپردازنده گرافیکی: نداردتعداد هسته و رشته : 8 هسته‌ و 16 رشتهسوکت:AMD AM4 (سفارش این محصول تنها با خرید مادربرهای ایسوس امکان پذیر است و در صورت عدم خرید سفارش شما لغو خواهد شد)

  110,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سازنده:AMDسری پردازنده: Ryzen7 5800Xپردازنده گرافیکی: نداردتعداد هسته و رشته : 8 هسته‌ و 16 رشتهسوکت:AMD AM4 (سفارش این محصول تنها با خرید مادربرهای ایسوس امکان پذیر است و در صورت عدم خرید سفارش شما لغو خواهد شد)

  134,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سازنده:AMDسری پردازنده: Ryzen9 3900Xپردازنده گرافیکی: نداردتعداد هسته و رشته : 12 هسته‌ و 24 رشتهسوکت:AMD AM4 (سفارش این محصول تنها با خرید مادربرهای ایسوس امکان پذیر است و در صورت عدم خرید سفارش شما لغو خواهد شد)

  178,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سازنده:AMDسری پردازنده: Ryzen9 5950Xپردازنده گرافیکی: نداردتعداد هسته و رشته : 16 هسته‌ و 32 رشتهسوکت:AMD AM4(سفارش این محصول تنها با خرید مادربرهای ایسوس امکان پذیر است و در صورت عدم خرید سفارش شما لغو خواهد شد)

  315,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سازنده:AMDسری پردازنده: Ryzen7 3800Xپردازنده گرافیکی: نداردتعداد هسته و رشته : 8 هسته‌ و 16 رشتهسوکت:AMD AM4(سفارش این محصول تنها با خرید مادربرهای ایسوس امکان پذیر است و در صورت عدم خرید سفارش شما لغو خواهد شد)

  97,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سازنده:AMDسری پردازنده: Athlon 3000Gپردازنده گرافیکی: Radeon Vega 3 Graphicsتعداد هسته و رشته : 2 هسته‌ و 4 رشتهسوکت:AMD AM4 (سفارش این محصول تنها با خرید مادربرهای ایسوس امکان پذیر است و در صورت عدم خرید سفارش شما لغو خواهد شد)

  22,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سازنده:AMDسری پردازنده: Rayzen 5 5600Xفاقد پردازنده گرافیکیتعداد هسته و رشته: 6 هسته و 12 رشتهسوکت:AMD AM4این محصول بدون فن می باشد (Try)(سفارش این محصول تنها با خرید مادربرهای ایسوس امکان پذیر است و در صورت عدم خرید سفارش شما لغو خواهد شد)

  89,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سازنده:AMDسری پردازنده: Rayzen 5 2600Xفاقد پردازنده گرافیکیتعداد هسته و رشته: 6 هسته و 12 رشتهسوکت:AMD AM4این محصول بدون فن می باشد (Try)(سفارش این محصول تنها با خرید مادربرهای ایسوس امکان پذیر است و در صورت عدم خرید سفارش شما لغو خواهد شد)

  52,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • سازنده:AMDسری پردازنده: Rayzen 5 2600فاقد پردازنده گرافیکیتعداد هسته و رشته: 6 هسته و 12 رشتهسوکت:AMD AM4این محصول بدون فن می باشد (Try)(سفارش این محصول تنها با خرید مادربرهای ایسوس امکان پذیر است و در صورت عدم خرید سفارش شما لغو خواهد شد)

  50,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  سازنده:AMDسری پردازنده: Rayzen 5 5600Xپردازنده گرافیکی:نداردتعداد هسته و رشته: 6 هسته و 12 رشتهسوکت:AMD AM4وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)(سفارش این محصول تنها با خرید مادربرهای ایسوس امکان پذیر است و در صورت عدم خرید سفارش شما لغو خواهد شد)

  96,000,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سازنده:AMDسری پردازنده: Ryzen 5 PRO 4650Gپردازنده گرافیکی:Radeon Graphicsتعداد هسته و رشته: 6 هسته و 12 رشتهسوکت:AMD AM4وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)(سفارش این محصول تنها با خرید مادربرهای ایسوس امکان پذیر است و در صورت عدم خرید سفارش شما لغو خواهد شد)

  66,000,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف