رم لپ تاپ 

 • سرعت باس 12800-1600 مگاهرتزظرفیت 4 گیگابایتنوع DDR3-PC3ولتاژ 1.5 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 7cm*3cmوزن 9gr*توجه: امکان دارد رم خریداری شده مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
 • خرید محصول

  سرعت باس 6400-800 مگاهرتزظرفیت 2 گیگابایتنوع DDR2ولتاژ 1.8 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 7cm*3cmوزن 8gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  1,180,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سرعت باس 10600-1333 مگاهرتزشماره قطعه M471B5273DH0-CH9ظرفیت 4 گیگابایتنوع DDR3-PC3ولتاژ 1.5 ولت*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  3,420,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سرعت باس 12800-1600 مگاهرتزشماره قطعه HMT41GS6BFR8A-PBظرفیت 8 گیگابایتنوع DDR3L-PC3Lولتاژ 1.35 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 7cm*3cmوزن 8gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است. برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  7,300,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سرعت باس 12800-1600 مگاهرتزشماره قطعه M471B1G730QH0-YK0ظرفیت 8 گیگابایتنوع DDR3L-PC3Lولتاژ 1.35 ولت *توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  7,400,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  (4 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرعت باس 2400 مگاهرتزشماره قطعه M471A1K43CB1-CRCظرفیت 8 گیگابایتنوع DDR4-PC4ولتاژ 1.2 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 7cm*3cmوزن 8gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
 • سرعت باس 2400 مگاهرتزشماره قطعه M471A5244CBظرفیت 4 گیگابایتنوع DDR4ولتاژ 1.2 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 7cm*3cmوزن 8gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
 • سرعت باس 1600-12800 مگاهرتزظرفیت 4 گیگابایتنوع DDR3L-PC3Lولتاژ 1.35 ولت*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
 • خرید محصول

  سرعت باس 6400-800 مگاهرتزظرفیت 2 گیگابایتنوع DDR2ولتاژ 1.8 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 6.5cm*3cmوزن 10gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  1,180,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرعت باس 1333-10600 مگاهرتزظرفیت 8 گیگابایتولتاژ 1.5 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 7cm*3cmوزن 8gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
 • سرعت باس 2666 مگاهرتزظرفیت 4 گیگابایتنوع DDR4-PC4ولتاژ خروجی 1.2 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 70mm*3mmوزن 8gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
 • خرید محصول

  سرعت باس 2666 مگاهرتزظرفیت 16 گیگابایتنوع DDR4-PC4ولتاژ خروجی 1.2 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 70mm*30mm*3mmوزن 9gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  18,260,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرعت باس 2400 مگاهرتزظرفیت 16 گیگابایتنوع DDR4-PC4ولتاژ 1.2 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 69.60mm*30.04mm*3.73mmوزن 9gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
 • سرعت باس 1600-12800 مگاهرتزظرفیت 4 گیگابایتنوع DDR3-PC3ولتاژ 1.5 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 69.58mm*29.98mm*2.87mmوزن 8gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
 • سرعت باس 1600-12800 مگاهرتزظرفیت 8 گیگابایتنوع DDR3-PC3ولتاژ 1.5 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 67.55mm*30.02mm*3.29mmوزن 10gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (3 رای)
  بیشتر
 • خرید محصول

  سرعت باس 6400-800 مگاهرتزظرفیت 2 گیگابایتنوع DDR2ولتاژ 1.8 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 67.66mm*30mm*3.09mmوزن 9gr10gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  1,180,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  (4 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرعت باس 6400-800 مگاهرتزظرفیت 2 گیگابایتنوع DDR2ولتاژ 1.8 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 67.68mm*30.09mm*3.29mmوزن 9gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
 • سرعت باس 6400-800 مگاهرتزظرفیت 2 گیگابایتنوع DDR2ولتاژ 1.8 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 67.63mm*30mm*3.18mmوزن 9gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
 • خرید محصول

  سرعت باس 5300-667 مگاهرتزظرفیت 2 گیگابایتنوع DDR2ولتاژ 1.8 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 67.61mm*30mm*3.42mmوزن 10gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  1,180,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سرعت باس 12800-1600 مگاهرتزظرفیت 4 گیگابایتنوع PC3-DDR3ولتاژ 1.5 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 67.63mm*30mm*3.28mmوزن 8gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  3,380,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرعت باس 1600-12800 مگاهرتزظرفیت 4 گیگابایتنوع DDR3-PC3ولتاژ 1.5 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 67.69mm*30.12mm*3.30mmوزن 8gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
 • سرعت باس 1600-12800 مگاهرتزظرفیت 4 گیگابایتنوع DDR3-PC3ولتاژ 1.5 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 67.59mm*29.98mm*3.22mmوزن 9gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
 • سرعت باس 2666 مگاهرتزظرفیت 8 گیگابایتنوع DDR4ولتاژ 1.2 ولتمشخصات فیزیکیابعاد 70mm*30.2mm*3.50mوزن 9gr*توجه: امکان دارد رم مطابق با عکس داخل سایت برای شما ارسال نشود.زیرا ظاهر رم ها نسبت به تاریخ تولید آن ها متفاوت است.برند محصول در صورت نبود کالا نسبت به موجودی انبار ارسال می شود .

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  قیمت

  پیگیری سفارش

  جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید: