قیمت پچ پنل شبکه POE فیبر BNC - فروش آنلاین

با استفاده از لینک هایی که در قسمت زیر قرار داد شده است می توانید از فروشگاه اینترنتی توربو رایان  پچ پنل شبکه POE فیبر BNC مورد نظر خودتان را با اطمینان ابتدا بررسی کرده و سپس اقدام به خرید کنید . 

پچ پنل شبکه  

24 محصول وجود دارد.
جدید
وظیفه اصلی پچ پنل این هست که بین نقاط انتهایی کابلهای شبکه و تجهیزات شبکه ای  مثل هاب، روتر، ... قرار گرفته و به جای اینکه کابلهای شبکه مستقیما" به این تجهیزات وصل بشن از طریق پچ پنل وصل میشوند.
خرید محصول
جدید
وظیفه اصلی پچ پنل این هست که بین نقاط انتهایی کابلهای شبکه و تجهیزات شبکه ای  مثل هاب، روتر، ... قرار گرفته و به جای اینکه کابلهای شبکه مستقیما" به این تجهیزات وصل بشن از طریق پچ پنل وصل میشوند.
خرید محصول
جدید
وزن : 2000 gمدل محصول : NPP-6A2BLK481تعداد پورت     : 48نوع کیستون     : UTPرنگ : مشکی
خرید محصول
جدید
مدل محصول : NPP-6A2BLK241تعداد پورت     : 24نوع کیستون     : UTPرنگ : مشکی
خرید محصول
جدید
وزن : 2000 gمدل محصول : NPP-6A1BLK241تعداد پورت     : 24نوع کیستون     : UTPرنگ : مشکی
خرید محصول
جدید
وزن : 2000 gمدل محصول : NPP-C62BLK481تعداد پورت     :48نوع کیستون     :STPرنگ : مشکی
خرید محصول
جدید
وزن : 2000 gمدل محصول : NPP-C62BLK241تعداد پورت     : 24نوع کیستون     : STPرنگ : مشکی
خرید محصول
جدید
وزن : 2000 gمدل محصول : NPP-C61BLK481تعداد پورت     : 48نوع کیستون     : UTPرنگ : مشکی
خرید محصول
جدید
وزن : 2000 gمدل محصول : NPP-C61BLK243تعداد پورت     : 24نوع کیستون     : UTPرنگ : مشکی
خرید محصول
جدید
وزن : 2000 مدل محصول : NPP-C61BLK242تعداد پورت     : 24نوع کیستون     : UTPرنگ : مشکی
خرید محصول
جدید
وزن : 2000 gمدل محصول : NPP-C61BLK241تعداد پورت     : 24نوع کیستون     : UTPرنگ : مشکی
خرید محصول
جدید
وزن : 2000 gنوع محصول : UNLOADED PATCH PANELS – FEATURESمدل محصول : NPP-AL1BLK481تعداد کیستون قابل نصب     : 48
خرید محصول
جدید
وزن : 2000 gنوع محصول : UNLOADED PATCH PANELS – FEATURESمدل محصول : NPP-AL1BLK241تعداد کیستون قابل نصب     : 24
خرید محصول
جدید
مدل محصول : NPP-5E2BLK481 تعداد پورت     : 48نوع کتگوری : Cat5e
خرید محصول
جدید
مدل محصول : NPP-5E2BLK241تعداد پورت     : 24نوع کتگوری : Cat5e
خرید محصول
جدید
مدل دستگاه : NPP-5E1BLK481تعداد پورت : 48نوع کیستون : UTPرنگ : مشکی
خرید محصول
جدید
مدل دستگاه : NPP-5E1BLK241تعداد پورت : 24نوع کیستون : UTPرنگ : مشکی
خرید محصول
جدید
بطور استاندارد در کابل کشی ساخت یافته پچ پنلها درون رکها قرار می گیرند و همه کابلهای شبکه به این پچ پنلها متصل می شوند. یک سر تمام کابلهای شبکه درون پریز شبکه و سر دیگر آن به پچ پنل متصل می شود. پچ پنل های غیر ماژولار در انواع Cat5e و Cat6 و با تعداد پورتهای ۱۶ ، ۲۴ ، ۳۶ و ۴۸ پورتی تولید می شوند.
خرید محصول
جدید
بطور استاندارد در کابل کشی ساخت یافته پچ پنلها درون رکها قرار می گیرند و همه کابلهای شبکه به این پچ پنلها متصل می شوند. یک سر تمام کابلهای شبکه درون پریز شبکه و سر دیگر آن به پچ پنل متصل می شود. پچ پنل های غیر ماژولار در انواع Cat5e و Cat6 و با تعداد پورتهای ۱۶ ، ۲۴ ، ۳۶ و ۴۸ پورتی تولید می شوند.
خرید محصول
جدید
 وظیفه اصلی پچ پنل این هست که بین نقاط انتهایی کابلهای شبکه و تجهیزات شبکه ای  مثل هاب، روتر، ... قرار گرفته و به جای اینکه کابلهای شبکه مستقیما" به این تجهیزات وصل بشن از طریق پچ پنل وصل میشوند. بعبارت دیگه وجودش بهیچ وجه الزامی نیست ولی بکار بردنش در شبکه هایی که در طی زمان گسترش و تغییرات دارن کار رو راحت میکند .
خرید محصول
جدید
وظیفه اصلی پچ پنل این هست که بین نقاط انتهایی کابلهای شبکه و تجهیزات شبکه ای  مثل هاب، روتر، ... قرار گرفته و به جای اینکه کابلهای شبکه مستقیما" به این تجهیزات وصل بشن از طریق پچ پنل وصل میشوند. بعبارت دیگه وجودش بهیچ وجه الزامی نیست ولی بکار بردنش در شبکه هایی که در طی زمان گسترش و تغییرات دارن کار رو راحت میکند .
خرید محصول
جدید
وظیفه اصلی پچ پنل این هست که بین نقاط انتهایی کابلهای شبکه و تجهیزات شبکه ای  مثل هاب، روتر، ... قرار گرفته و به جای اینکه کابلهای شبکه مستقیما" به این تجهیزات وصل بشن از طریق پچ پنل وصل میشوند. بعبارت دیگه وجودش بهیچ وجه الزامی نیست ولی بکار بردنش در شبکه هایی که در طی زمان گسترش و تغییرات دارن کار رو راحت میکند .
خرید محصول
جدید
بطور استاندارد در کابل کشی ساخت یافته پچ پنلها درون رکها قرار می گیرند و همه کابلهای شبکه به این پچ پنلها متصل می شوند. یک سر تمام کابلهای شبکه درون پریز شبکه و سر دیگر آن به پچ پنل متصل می شود. پچ پنل های غیر ماژولار در انواع Cat5e و Cat6 و با تعداد پورتهای ۱۶ ، ۲۴ ، ۳۶ و ۴۸ پورتی تولید می شوند.
خرید محصول
جدید
بطور استاندارد در کابل کشی ساخت یافته پچ پنلها درون رکها قرار می گیرند و همه کابلهای شبکه به این پچ پنلها متصل می شوند. یک سر تمام کابلهای شبکه درون پریز شبکه و سر دیگر آن به پچ پنل متصل می شود. پچ پنل های غیر ماژولار در انواع Cat5e و Cat6 و با تعداد پورتهای ۱۶ ، ۲۴ ، ۳۶ و ۴۸ پورتی تولید می شوند.
خرید محصول
نمایش 1 - 24 از 24 مورد