پایه ویدئو پروژکتور  

 • پایه سقفی ویدئو پرژکتور 43 در 65دارای پیچ و مهرهبرای سقف های کوتاه از پایه های کوچکتر استفاده کنید و برای سقف های بلند از پایه هایی که دارای ارتفاع بزرگتری هستند استفاده کنید .

  1,190,000 ریال موجود
  (0 رای)
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پایه سقفی ویدئو پرژکتور 61 در 101دارای پیچ و مهرهبرای سقف های کوتاه از پایه های کوچکتر استفاده کنید و برای سقف های بلند از پایه هایی که دارای ارتفاع بزرگتری هستند استفاده کنید .

  (0 رای)
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پایه سقفی ویدئو پرژکتور 110 در 180دارای پیچ و مهرهبرای سقف های کوتاه از پایه های کوچکتر استفاده کنید و برای سقف های بلند از پایه هایی که دارای ارتفاع بزرگتری هستند استفاده کنید .

  (0 رای)
  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف